ششمین دوره جایزه داستان‌های 10 کلمه‌ای فراموشی لی برگزار می‌شود.

آئین نامه

 1.  شرکت برای عموم آزاد بوده و هیچ محدودیت موضوعی وجود ندارد.
 2.  داستان ها نباید به صورت فینگلیش نوشته شده باشند.
 3.  هر داستان حداکثر ده کلمه می تواند داشته باشد. (با احتساب عنوان داستان). ضمناَ داستان ها می توانند بدون عنوان باشند.
 4.  در صورت اینکه داستان شما دارای عنوان می باشد، عنوان و متن داستان را تفکیک کنید.
 5.  تعداد آثار ارسالی حداکثر می تواند ۵ عدد باشد. افرادی که بیش از ۵ اثر ارسال کنند، آثار آنها حذف شده و وارد مسابقه نمی شوند.
 6.  در صورت حذف یک داستان به خاطر موارد پیش بینی نشده، به صاحب اثر اطلاع داده می شود.
 7.  برگزار کننده برای چاپ و انتشار آثار ارسالی با ذکر نام نویسنده آزاد است.
 8.  برای ارسال داستان های خود حتما از طریق فرم ارسال داستان اقدام نمائید. در صورت ارسال به شیوه های غیر از پر کردن فرم و یا نقص در تکمیل بندهای ضروری به آثار رسیده ترتیب اثر داده نخواهد شد
 1. سالانه پنج اثر به عنوان برگزیده و پنج اثر به عنوان شایسته تقدیر اعلام می گردد. (به آثار برگزیده جوایز فرهنگی اهدا می گردد).
 2.  آثار شایسته ی تقدیر داستان های ده کلمه ای هستند که امتیازهای کسب کرده ی آنها برای برگزیده شدن کافی نیست، یا داستان هایی با بیش از ده کلمه هستند که بنا به تشخیص هیئت داوری به عنوان شایسته ی تقدیر انتخاب می شوند. بدیهی است که به داستان های شایسته ی تقدیر جایزه ای تعلق نمی گیرد.
 3.  واژه هایی چون (و، از، که، به، را) هر کدام یک کلمه محسوب می شوند.
 4. شرکت کنندگان می توانند ۲۴ ساعت پس از ارسال داستان مشخصات خود را در اینجا مشاهده نمایند.

 

گاهشمار

 1. مهلت ارسال آثار : تا سی ام آذر ماه ۱۳۹۳
 2. اعلام نتایح و نمایش آثار :‌ سی ام دیماه ۱۳۹۳
اطلاعات بیشتر در www.10w.ir